Тусламж үйлчилгээний чанар, дотоод хяналтын албанаас 2016 онд хийх хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө

scan_20161109-2 scan_20161109

Хүүхдийн төв сувиллын Чанарын албанаас:

1. Эмч, сувилагч нарын дунд Ижил мэргэжилтний  үзлэгийг  улирал тутам зохион байгуулж хэвшүүллээ.

2. “Эрүүл мэндийн  тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулъя “ сургалт семинарыг  бүх ажилчид болон сувилагч тусгай мэргэжилтэн, асрагч үйлчлэгч  бусад ажилтан нарт тус тусад нь амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар Чанарын ойлголтыг бататган,  Аюулгүй байдал,  алдаа зөрчлийг мэдээлэх, бүртгэх маягтыг ашиглах,  засч залруулах талаар онол семинар хийгдсэн.

Сургалт семинар

image002image0043.Чанарын өдөрлөг, Чанарын “COPE” сургалтанд бүх ажилчдын төлөөллийг бүрэн хамруулсан нь баг хамт олон, бидний,  миний оролцоо чухал гэдгийг ойлгосноор  үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэхэд ахиц, дэвшил  гарч байна. Чанарын өдөрлөгийг өртөөчилсөн хэлбэрээр явуулж, нийт оролцогчдын 46,5%-ийг хамруулсан.  Манай хамт олон Чанарыг “АЛХАМ АЛХАМ”-аар сайжруулж байна.

Чанарын өдөрлөг -2013

image006 image008 image010