Хүүхдийн төв сувиллын  “Эмнэлгийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сарын аян”-ны хүрээнд ажлын байран дахь зөв зохистой хооллолт сэдвээр сургалт “Нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролын хүрээлэн”-тэй хамтран зохион байгууллаа.

Мөн “Ажлын байран дахь инээмсэглэл, эерэг хандлага” сэдэвт өдрийн цайтай чөлөөт ярилцлагатай сургалт

Сэтгэгдэл бичих