Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн сүрьеэ, бэлгийн замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх заалт, Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөрийн 4,5-р зорилтыг хэрэгжүүлж, сүрьеэгийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлж, эмчилгээний үр дүнг 90 хувьд хүргэх, нас баралтыг 2015 оны үзүүлэлтээс 30 хувиар бууруулахаар Эрүүл мэндийн салбар зорилт тавин ажиллаж байна. Энэхүү зорилтыг хангахад хүүхдийн сүрьеэг эрт илрүүлэх, ялган таних, оношлох үүднээс хүүхдийн эмч нарыг тусгайлан чадваржуулах, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд энэхүү сургалтын зорилго оршино. Түүнчлэн хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлаар Эрүүл мэндийн яам, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам, бодлогын түвшинд анхаарч, байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулахад хувь нэмэр оруулна.

 78599269_948667122157775_8278310044383051776_n77147722_948667155491105_8970149771629035520_n74332297_948667312157756_4519946247129268224_o72983077_948667252157762_9218840859242397696_n

Сэтгэгдэл бичих