УХТЭ-ийн БДШБС-ийн тасгийн Диабетийн төвөөс , үзлэгийг 2019 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр Хүүхдийн төв сувилалын үйлчлүүлэгчид болон ажилчдад зохион байгууллаа. Сургалтын үеэр тус эмнэлгийн БДШБС-ын тасгийн их эмч Б.Банзрагч “Таргалалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх тухай”, Поликлиникийн тасгийн их эмч Б.Эрдэнэбилэг “Зонхилон тохиолдох арьсны эмгэгийн тухай” тус тус мэдээлэл хүргэж, 25 том хүн, 16 хүүхдэд үзлэг хийж, цусанд сахар үзэж, зөвлөгөө өглөө.

Хүүхдийн төв сувиллын “OНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ” 2017.10.26-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг хурлаар “Xүүхдийн төв сувиллын нярайн тасагт 2017 оны 2, 3-р улиралд хэвтэн эмчлүүлэгсдийн сэтгэл ханамжийн байдалд хийсэн судалгаа” сэдвээр дутуу нярайн тасгийн нийт сувилагч нар тэргүүн байр, “Бага насны хүүхдийн уушигны цочмог үрэвсэл, түүний өвчлөл эндэгдэлд эцэг эх асран хамгаалагч нарын ЭМ-ийн боловсрол тусламж хайх мэдлэгийн түвшин нөлөөлөх нь” сэдвээр нярайн эмч Т.Цолмон дэд байр эзэлж өргөмжлөл […]