Хүүхдийн төв сувиллын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сувиллын 2014 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд ЭМСЯ-наас өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлын хангалтыг үнэлэх зорилгоор байгууллагын захирлын баталсан удирдамжийн дагуу алба, тасаг, нэгжийн үйл ажиллагааг шалгуурын дагуу үнэлсэн. Үнэлгээний аргачлал: Тухайн нэгжийн 2015 оны төлөвлөгөөнөөс сонгон авсан ажлуудын биелэлтэнд үнэлгээний хэсгийн оролцогч тус бүр үнэлгээ өгч, математик дундажийн аргаар ерөнхий хувийг гаргасан. Хувийг тооцохдоо ЭМСЯ-наас гаргасан харъяа […]

 • Бидэнтэй харилцах

  Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 19-р хороо Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамж өөрийн байранд
  •   Утас: +976-360735

     И-мэйл: info@pnc.mn
 • Бидэнтэй нэгдэх

  Манай олон нийтийн сүлжээ.