IMG_0001

2018 оны 4 улиралд ажилчдад олгосон шагнал урамшил МУ-ын Засгийн газрын 263,264 дүгээр тогтоол ХТС-ын захирлын 2018 оны Б/101 дугаар тушаалаар нийт ажилчдын үндсэн цалинг 8 хувиар нэмэгдүүлэн 2018 оны 9 сарын 1-ны өдрөөс олгож эхэлсэн. “Эмч эмнэлгийн зарим ажилтанд хоол унааны хөнгөлөлт үзүүлэх тухай” ХТС-ын захирлын 2018 оны Б/50 дугаар тушаалаар ээлжийн ажилтай эмч, сувилагч, асрагч нийт 58 хүнд хоол унааны мөнгийг 50000 төгрөг болгон 2018 оны 06 сараас […]

IMG_0016

1 uliral

2018 оны 3 улиралд ажилчдад олгосон шагнал урамшил   Хүүхдийн төв сувиллын захирлын 2017 оны Б/69 дугаар тушаалаар: Засгийн газрын 2012 оны 150 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох журам”-ын  дагуу  ажилчдын  2-р улирлын ажлыг  дүгнэж, ажлын үр дүн гүйцэтгэлээр үр дүнгйн урамшил олгосон. Үр дүнгийн  үнэлгээ: А үнэлгээ авсан – 85 В үнэлгээ авсан – 19   Нийт 102 ажилтанд цалингийн  40-45 %  нэмэгдэл уламшуулал […]

2018оны 2 улиралд ажилчдад олгосон шагнал урамшил Засгийн газрын шагнал “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэгээр – Нярайн тасгийн туслах сувилагч Б.Отгончимэг Угаагч Л.Отгонбаяр Эрүүл мэндийн яамны “Жуух бичиг”-ээр – 1 ажилтан Сувиллын  тасгийн туслах  сувилагч Ч.Дайрийжав нар шагнагдаж Захирлын Б/39 дугаар тушаалаар шагнал дагалдсан мөнгөн урамшил 210.0 төгрөг олгосон. Захирлын Б/51 дугаар тушаалаар Эрүүл мэндийн багцын 2017 оны санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж ирүүлсэн, аудитын зөрчилгүй […]

2018 оны 1 улиралд ажилчдад олгосон шагнал урамшил Хүүхдийн төв сувиллын захирлын 2018 оны Б/42  дугаар  тушаал Олон улсын сувилагчдын өдрийг угтсан “Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрхийг хамгаалъя” уриан дор зохион байгуулагдсан ажил мэргэжлийн уралдаанд амжилттай оролцож “Тэргүүний сувилахуйн баг”-аар шалгарсан  сувилагч багийн ахлагч Ц.Жаргал, багийн гишүүд Б.Насанжаргал, Г.Цэцэгмаа, Г.Солонго, Т.Хишигбуян нарыг тус тус үндсэн цалингийн 10 хувиар шагнаж урамшууллаа. Хүүхдийн төв сувиллын захирлын 2018 оны А/11 дугаар […]